11,314 Reputation

10 yesterday
+10 18:00 upvote
20 2 days ago
40 Feb 14
+40 16:56 4 events
10 Feb 13
10 Feb 3
8 Feb 2
10 Feb 1
20 Jan 31
20 Jan 28
45 Jan 27
25 Jan 26
10 Jan 16
10 Jan 9
20 Jan 8
30 Jan 7
20 Jan 6
10 Jan 4
20 Jan 3
20 Dec 31 '19
25 Dec 13 '19
10 Dec 12 '19
160 Dec 11 '19
40 Dec 10 '19
10 Dec 3 '19
20 Dec 2 '19
20 Nov 21 '19
30 Nov 20 '19
60 Nov 19 '19
0 Nov 18 '19
20 Nov 15 '19